EFA-Det4-IIB-XXX/XXX-1,2

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů před stabilní detonací hořlavých kapalin a plynů. Testováno a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny látky skupin výbušnosti IIA1 až IIB s max. experimentální
bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,5 mm. Obousměrná, provozní tlak max. 1,2 bar abs. a teplota max. 60 °C. Instalace pojistky je možná ve všech polohách. Pojistka může být vybavená jedním nebo dvěma teplotními čidly (PT 100). Je certifikována proti krátkodobému hoření z jedné nebo obou stran. Pokud je připojeno pouze jedno tepelné čidlo, musí být instalováno do té části těla, od které se očekává plamen.
 

Provedení:

nerez / uhlíková ocel