Tangenciální trysky s rozstřikem dutého kužele

Rovnoměrné rozprašování bez rizika ucpání

Tangenicální trysky s rozstřikem dutého kužele zaručují, díky své geometrii, rovnoměrné rozprašování ve formě dutého kužele. Excentrickým způsobem nátoku je kapalina roztočena. Tím vzniká velmi rovnoměrné rozdělení kapaliny při úhlu paprsku až do 130°. Excentrické trysky s rozstřikem dutého kužele předchází ucpávání díky absenci výrníku jsou velmi spolehlivé také při špatné kvalitě vody. Příklady použití těchto trysek je zvlhčování vzduchu v klimatizační technice nebo čištění plynů ve výrobních technologiích a procesech ochrany životního prostředí.