Trysky s rozstřikem dutého kužele

Trysky s rozstřikem dutého kužele

se používají všude tam, kde je potřeba jemných kapiček. Rozlišují se axiální trysky a tangenciální trysky s rozstřikem dutého kužele.
Axiální trysky se používají především pro chlazení, zvlhčování a dezinfekci.
Tangenciální trysky se tradičně používají pro zvlhčování vzduchu, snížení prašnosti, kropení a odpěnění.
Fuknční video: