Odlučovače kapek

Snížení obsahu škodlivin navržené na míru

Pro separaci kapek kapaliny z proudících plynných médií, jako je vzduch nebo procesní plyny, se používají odlučovače kapek, jako základní funkční prvek technologií čištění plynů. Pokud chceme vyhovět přísné legislativě je nutné zařadit za pračky plynů, absorbéry a další podobná zařízení výkonné odlučovače, které odstraňují i ty nejjemnější kapky s co nejmenší tlakovou ztrátou a významně snižují zbytkový obsah škodlivin. V naší nabídce najdete na zakázku vyrobené systémy odlučovačů kapek, které lze přizpůsobit individuálním požadavkům a dokážou si poradit s vysokými rychlostmi proudění.

Námi dodané odlučovače se ukázaly jako úspěšné v mnoha průmyslových odvětvích:

  • v energetice
  • v chemickém průmyslu
  • při výrobě celulózy
  • v klimatizačních a ventilačních systémech
  • v chladících věžích a odparkách
  • v pračkách plynů

Nabízíme širokou škálu různých separačních profilů, které lze mezi sebou i kombinovat. To nám dává příležitost najít optimální řešení pro vaše zadání.

Zeptejte se nás – najdeme vhodný systém odlučovače kapek pro vaše požadavky z hlediska efektivity a prostoru.

Pro váš dotaz prosím použijte náš Poptávkový formulář - odlučovače kapek.