VD/KGV-PA-IIB3-XXX-D

Použití:

Jako koncová armatura pro odvzdušňovací otvory v nádržích. Testováno a schváleno proti atmosférickým deflagracím pro všechny materiály výbušné skupiny IIB3 s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,65 mm a maximální provozní teplotou 60 °C. Používá se především jako odvzdušňovací a zavzdušňovací zařízení pro nádrže s pevnou střechou. Slouží k zamezení nepřípustného tlaku a vakua a minimalizaci nežádoucích ztrát plynu nebo nepřípustným emisím. Ventil je namontován kolmo na střechu nádrže. Páry produktu mohou být vypouštěny přes společné potrubí do atmosféry, připojeným potrubím k boční přírubě. Toto potrubí musí být chráněno separátně.

Provedení:

nerezová ocel / uhlíková ocel