VD/KGV-PA-IIB3-XXX

Použití:

Jako koncová armatura pro odvzdušňovací otvory v nádržích. Testováno a schváleno proti atmosférické deflagraci pro všechny materiály skupiny výbušnosti IIB3 s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,65 mm a maximální provozní teplotou 60 °C. Používá se především jako odvzdušňovací a zavzdušňovací zařízení pro nádrže s pevnou střechou. Používá se k zamezení nepřípustného tlaku a vakua a k minimalizaci nežádoucích ztrát plynu nebo nepřípustných emisí. Ventil je namontován kolmo na střechu nádrže. Páry produktu mohou být vypouštěny sběrným potrubím do atmosféry připojeným k přírubě potrubí na výtlačné straně. Toto potrubí musí být ochráněno separáně.

Provedení:

nerezová ocel / uhlíková ocel