VD/TL

Použití:

Jako in-line armatura s funkcí odvzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu pro nádoby, používaná přednostně pro instalaci do potrubí. Odpadní plyn / vzduch je

odváděn potrubím. Větrání se rovněž provádí potrubím, které se s výhodou používá k vedení inertního plynu. Funguje stejně jako KITO® VD/o3-… (typový list F 18 N).

Provedení:

ocel / nerez