zařízení Polyline®

PolyLine® od firmy sera ProDos GmbH

je typová řada jednoduchého, flexibilního a ekonomického systému pro přípravu polymerního flokulantu. Zařízení umožňuje provoz s práškovým nebo kapalným vstupním produktem.
Systémy jsou vybaveny precizním měřením průtoku pro přípravu roztoku a měřením hladiny, aby byl zajištěn spolehlivý a ekonomický provoz celého systému.
Typová řada PolyLine® je koncipována speciálně pro přípravu základních roztoků polymeru případně spotřebních roztoků. 

Koncepty zařízení : 

PolyLine® - Flow

U tříkomorového zařízení je polymer rozpouštěn vodou v první komoře, Druhá komor slouží pro zrání produktu. Přes přeliv se dostává hotový produkt do třetí komory, ze které se následně odebírá do spotřeby. Díky optimálnímu průběhu, přizpůsobenému přípravě, je minimalizována možnost nedokonalého rozmíchání produktu.

PolyLine® - Swing
Zásobník zařízení pro střídavou přípravu se skládá ze 2 oddělených komor. V komorách se po sobě uskutečňuje příprava roztoku polymeru. Po předem definované době zrání je roztok připraven k použití. Možnost nedokonalého vyzrání produktu je vyloučena.
PolyLine® - Double
U dvoupatrové varianty jsou komory umístěny nad sebou. Příprava polymeru probíhá v horní komoře. Po uplynutí doby zrání se přepustí hotový produkt do spodní nádrže. Díky dodržení potřebné doby zrání polymeru je absolutně zabráněno jeho nedokonalé přípravě.