Typ HR

Při paralelním uspořádání dvou kolejnic má tento typ stejnou nosnost ze všech čtyřech hlavních směrů, má velmi nízkou výšku a umožňuje nastavení vůle. Toto vedení má několik stupňů přesností. Montáž a údržba je velmi jednoduchá. Pro použití v horších podmínkách s nečistotami a prachem nabízíme bohaté příslušenství. Kolejnice je možné objednat ve standardních nebo nestandardních délkách. Pro aplikace s vyšší ochranou proti korozi doporučujeme zvláštní povrchovou úpravu. 
 
Pro konstruktéry nabízíme CADové výkresy.
Aplikace: XYZ-osy elektroerozivních strojů, přesné stolky, xz osy obráběcích center, soustruhy, montážní roboty, podávací zařízení, vedení dveří.