Typ SR-MS

Lineární vedení vhodné do vakua až 10-6  Pa a do prostředí, kde nesmí docházet k chemickému znečištění.

Odplyňování se minimalizuje použitím nerezového materiálu, odmašťováním a používáním suchého mazacího systému.

Lze používat do teplot až 150 °C.

Vedení vykazuje nízké tření v atmosférických i vakuových podmínkách.

Vedení vykazuje nižší úroveň tvorby prachových částic ve srovnání s výrobky používající standardní mazivo pro vakuum.

Delší servisní intervaly ve srovnání s konvenčními suchými lubrikanty.