Typ SHS

Kuličkové řady jsou uspořádány v dotykovém úhlu 45°. Proto má tento typ velkou únosnost ze všech hlavních směrů. Vyznačuje se vysokou tuhostí a přesností. Pro použití v horších podmínkách s nečistotami a prachem nabízíme bohaté příslušenství. Mazací systém QZ významně prodlouží mazací interval. Délka vozíku se přitom zvětší. Kolejnice je možné objednat ve standardních nebo nestandardních délkách. Pro aplikace s vibracemi, rázy či dalšími vlivy dodáváme vozíky s předpětím. Pro aplikace s vyšší ochranou proti korozi doporučujeme zvláštní povrchovou úpravu. Při montáži a údržbě se řiďte našimi pokyny.
Pro konstruktéry nabízíme CADové výkresy. 
Aplikace: obráběcí centra, XYZ-osy hrubovacích strojů, řezné osy u brusek, vysoce přesné aplikace se zatěžujícími momenty, potravinářské stroje, elektroerozivní stroje.
SHS C SHS V SHS RSHS LC SHS LV SHS LR