Manuální dávkování

Popis: Tyto systémy mají jednoho společného jmenovatele - koncovým dávkovacím členem je vždy dávkovací pistole, kterou obsluha ovládá manuálně. Může se jednat o malé systémy pro jedno dávkovací pracoviště. Tyto systémy mohou být  stacionární, případně kompaktní mobilní (viz obrázek), aby je bylo možné převážet mezi více dávkovacími pracovišti. Na druhé straně se může také jednat o velmi rozsáhlé systémy zásobující mnoho pracovišť, často také s více typy dávkovaných médií.
V takových případech bývají obvykle nádoby s mazivem (sudy, kontejnery) skladovány ve společném skladu maziv, zde jsou opatřeny sudovými a kontejnerovými čerpadly a dalším příslušenstvím, a odtud jsou vedeny rozvody, obvykle pod stropem haly, k jednotlivým dávkovacím pracovištím. Funkce: Čerpadlo udržuje automaticky systém neustále pod tlakem. Obsluha dávkuje mazivo pomocí dávkovací pistole. Standardní prvky systému: Sestavy pro jedno dávkovací pracoviště
Čerpadla (pro rozsáhlejší systémy)
Dávkovací pistole
Další součásti systému