Systém s jednopotrubními dávkovači

Popis: Jedná se prakticky o podskupinu mazacího systému Centro-Matic s jednozdvihovým čerpadlem, s jedním, popřípadě několika odběrovými místy. Zdrojem tlakového maziva je pneumatické jednozdvihové pístové čerpadlo, na které je napojena podle počtu odběrových míst jedna nebo více dávkovacích jednotek Centro-Matic SL. Pokud se jedná o dávkování tuku, musí být dávkovací jednotka namontována přímo do výtlačného otvoru čerpadla (žádné propojovací potrubí!), což umožní velmi rychlé odtlakování systému a tím velmi krátké dávkovací cykly - cca 2-3 sekundy. Funkce: Po startu dávkovacího cyklu vykoná čerpadlo jeden výtlačný zdvih, přičemž stoupne tlak v systému na tlak odpovídající pracovnímu tlaku použitých dávkovačů (tlak vzduchu pro pohon čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídal požadovanému pracovnímu tlaku a tlakovému převodu čerpadla). Účinkem pracovního tlaku vytlačí dávkovač nastavené množství maziva do plnicího místa. Po uplynutí krátké časové prodlevy se píst čerpadla vrátí do výchozí polohy a spojí výtlak se zásobníkem maziva. Poklesne-li tlak pod odlehčovací hodnotu použitého dávkovače, zaujme pracovní pístek v dávkovači působením pružiny výchozí polohu, dávkovací komora v dávkovači se naplní mazivem a systém je připraven k dalšímu cyklu. Standardní prvky pro systémy s dávkovači Centro-Matic:
Čerpadla
Dávkovače Centro-Matic
  • pro tuk - SL 32
  • pro olej - SL 43
    Všechny dávkovače mají nastavitelnou velikost dávky v rozsahu 0,016 - 0,131 cm3/cyklus a jsou vybaveny kolíčkem pro možnost vizuální kontroly funkce.
Další součásti systému
Hlavní oblasti použití: Všude, kde se má dávkovat olej nebo tuk po velmi malých dávkách - např. montážní pracoviště součástek pro automobilový průmysl atp. Pokud je odběrových míst více, pracují všechna v jednom rytmu!