Systém s dávkovacími ventily řízenými objemem

Dávkovací systém ABNOXŠvýcarská firma ABNOX je jednou z vůdčích světových firem v oblasti výroby a dodávek komponentů a systémů pro dávkování maziv.

Dávkovací systémy ABNOX

Popis dávkovacícho systému ABNOX

Dávkovací systém je tvořen pneumatickým sudovým čerpadlem, na jehož vstupu je umístěna jednotka na úpravu vzduchu s elektromagnetickým ventilem. Na výstupu čerpadla bývá obvykle umístěn manometr, případně další příslušenství, jako např. odstraňovač bublin. atd.
Mazivo je hlavním rozvodem vedeno na jedno, či více výdejních pracovišť. Pokud jsou mezi pracovišti výraznější rozdíly v délkách přívodních tras, je vhodné na vstupu na každé pracovišt umístit redukční ventil, pro možnost nastavení tlaku vstupního maziva pro každé výdejní pracoviště zvlášť.
Na každém pracovišti je přívod maziva napojen na potřebný počet dávkovačů ABNOX, na něž je přiveden rovněž tlakový vzduch. Z dávkovačů bývá nadávkované mazivo vedeno zpravidla do na míru vyrobeného přípravku, který jej aplikuje na potřebný díl.

Iniciace výdeje dávek je realizována:

  • manuálně - v případě použití dávkovačů se spouští
  • manuálně ovládaným pneumatickým ventilem - tlačítkem, páčkou, hřibem, nožním pedálem atd.
  • automaticky - el. snímání vložení předmětu do přípravku řízené jedním řídicím systémem. 

Funkce:

Plnící sudové čerpadlo udržuje přetlak v dávkovacím systému ABNOX. Jakmile vznikne požadavek na vydání dávky, obsluha iniciuje výdej dle výše uvedených možností. Dávkovač (dávkovače) vydají právě jednu nastavenou dávku maziva. Dávkovací cyklus je u konce. 

Standardní prvky systému s dávkovači ABNOX

Čerpadla

Dávkovací ventily ABNOX

  • AXDV-C1 (1-20 mm3), AXDV-C2 (10-200 mm3), AXDV-C3 (0,1-2 cm3), AXDV-C4 (1-6 cm3), stacionární / se spouští pro manuální ovládání (provedení PN, HG, SV)
  • dávkovací ventily řady 419: 2-26 cm3, 5-54 cm3, 10-133 cm3, 30-500 cm3
  • příslušenství dávkovacích ventilů: el. snímač funkce, výstupní nástavce

Další součásti systému

Hlavní oblasti použití dávkovacích systémů ABNOX:

Montážní pracoviště převážně v "automotive" a "assembly" průmyslu, kde se v sériové výrobě nanáší na definovaná místa součástek definované dávky maziva. Tento systém je vhodný pro aplikace, kde je třeba dávkovat s vysokou frekvencí a kde se dávka nemění příliš často. Zde uvedené informace se vztahují k systémům s nejběžněji používanými dávkovacími ventily K dispozici jsou dále atypické dávkovací ventily, např. typ AXDV A1/A3 s kontnuálním výdejem, nebo AXDV-P1 s integrovaným iniciačním ventilem, určený k bezkontaktnímu nanášení.  Podrobnosti o komponentech systémů ABNOX naleznete níže, dále v přiložené dokumentaci, případně také na internetových stránkách firmy ABNOX.