Pneumatické mazací přístroje

Mazací přístroje s pneumatickým čerpadlem jsou určeny k mazání mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva nebo k plnění zásobníků mazacích čerpadel, v místech, kde jsou k dispozici rozvody tlak. vzduchu (eventuálně el. síť 230 V AC u AM PK).
Dále jsou k dispozici na přání pneumatické sudové mazací přístroje RAASM a mazací přístroj RAASM 68213 s vlastním zásobníkem.
Všechny uvedené mazací přístroje jsou opatřeny výdejní pistolí zakončenou trubkovým nástavcem s mazací spojkou sklíčidlovou pro napojení na kulové mazací hlavice (Typ H dle DIN 71412). Pokud je vyžadováno napojení na jiné typy mazacích hlavic (trychtýřové, ploché atd.) je třeba použít jiný typ mazací spojky, případně mazací rychlospojky.