Pneumatické mazací lisy

Pneumatické mazací lisy jsou určeny k mazání mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva v místech, kde je k dispozici rozvod tlakového vzduchu. Je možné je použít pro mazaná místa se střední a vysokou spotřebou maziva, včetně míst s velkým odporem (protitlakem).
*) Dodávané množství je u pneumatických mazacích lisů velmi závislé na tlaku vstupního vzduchu a na protitlaku v mazaném místě.
Oba uvedené typy mají tlakový poměr 40:1 a kontinuální výdej maziva.
Všechny výše uvedené mazací lisy jsou opatřeny mazací spojkou sklíčidlovou pro napojení na kulové mazací hlavice (Typ H dle DIN 71412). Pokud je vyžadováno napojení na jiné typy mazacích hlavic (trychtýřové, ploché atd.) je třeba použít jiný typ mazací spojky, případně mazací rychlospojky.