Aktivní uhlí

  • Vysoká schopnost absorpce
  • Vysoká mechanická odolnost

AC KC10

Aktivní uhlí pro absorpci kyselých par (jako oxid siřičitý, chlorovodík, sirovodík).
Pro odstranění zápachu, přisávání čerstvého vzduchu a odvod odpadního plynu.

vysoká kapcita absorpce par, použitelné pro plyny bez obsahu kyslíku

Aplikace:

kyselina mravenčí, kyselina amidosulfonová, kyselina octová,
kyselina fluorovodíková, kyselina mléčná, oleum, kyselina fosforečná,
kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková (30%) kyselina sírová, kyselina siřičitá (5%)

AC G4A

Aktivní uhlí pro absorpci alkalických par (jako amoniak, aminy).
Pro odstranění zápachu, přisávání čerstvého vzduchu a odvod odpadního plynu.

vysoká kapcita absorpce par, použitelné pro plyny bez obsahu kyslíku

Aplikace:

amoniak, hydroxid vápenatý, louh sodný (až 30%), triethanolamin

AC G3S

Aktivní uhlí pro čištění odpadního plynu.
Pro odstranění zápachu, přisávání čerstvého vzduchu a odvod odpadního plynu.
Pro absorpci oleje ze stlačeného vzduchu.
Možné použití i pro kapaliny.

Aplikace:

aceton, uhlovodíkový alginát, toulen, peroxid vodíku, xylen, zápach