PH indikátor

Pro indikaci saturace aktivního uhlí kyselými parami.

Ve formě granulátu nebo pásku.

V případě kyselých par: Změna barvy z modré na žlutou indikuje potřebu výměny granulátu.

V případě zásaditých par: Změna barvy z modré na červenou indikuje potřebu výměny granulátu.