Chromatic CH 250, CH 260

  • závlahy a odvodnění pro lehce chemicky znečištěnou vodu
  • vyprazdňování jímek a zásobníků
  • havarijní čerpadlo při únicích chemie
  • čerpání vody ze sklepů
  • odvodnění sprch a praček
  • snížení hladiny povrchové vody

Dopravní množství: max. 16 m3/h

Dopravní výška: max. 11,3 m

Příkon motoru: 0,13 - 0,86 kW

Oběžné kolo: otevřené vícekanálové oběžné kolo

Max. velikost pevných částic: 10 mm

Max. teplota: 35 °C v trvalém provozu / 60 °C v v krátkodobém provozu