Kombinované použití průtržných membrán a pojistných ventilů

Pojistné ventily a průtržné membrány mohou být použity samostatně jako primární bezpečnostní prvky nebo mohou být použity současně.
 
Průtržné membrány se obecně považují za alternativu k pojistným ventilům. Obě zařízení jsou konstruovány k odpuštění přetlaku ovšem jejich charakteristiky jsou velmi odlišné, viz níže: Při porovnání vlastností obou zařízení jsou hlavní rozdíly následující:

PRVEK

PRŮTRŽNÁ MEMBRÁNA

POJISTNÝ VENTIL

Charakter prvku

Jednoduchý

Mechanický

Pozice pro instalaci

Jakákoliv

Pouze vertikálně

Chování při poklesu přetlaku

Nelze uzavřít:

musí být vyměněna

Lze znovu uzavřít

Ochrana proti přetlaku

Ano

Ano

Ochrana proti podtlaku

Ano

Ne

Pravidelná kalibrační kontrola

Není požadováno

Požadováno

Možnost změny kalibrace

Ne

Ano

Kalibrace na < 0,1 bar

Ano

Ne

Kalibrace na > 500 bar

Ano

Ne

Dostupnost různých průměrů

Vysoká

Limitovaná

Dostupnost různých materiálů

Vysoká

Limitovaná (vysoká cena)

Provozní ztráty

Ne

Mohou nastat

Údržba

Minimální

Vysoká

Náklady

Nízké

Vysoké

Při porovnání výhod a nevýhod obou zařízení je zjevné, že se ve skutečnosti navzájem doplňují.

PRŮTRŽNÁ MEMBRÁNA

POJISTNÝ VENTIL

Nelze opět uzavřít

Jsou navrženy tak, aby otevřely a tím uvolnily uzavřený tlakový systém při překročení předem dané hodnoty tlaku.

Lze opět uzavřít

Jsou navrženy tak, aby otevřely a tím uvolnily uzavřený tlakový systém při překročení předem dané hodnoty tlaku, a následně systém opět uzavřely jakmile tlak klesne na povolené hodnoty.

Výhody

Jednoduchá konstrukce, nízká cena, žádné pohyblivé součásti, vzduchotěsnost, garantuje průtok bez překážek nebo kontaktu s hrubými povrchy.

Výhody

Nedojde k permanentnímu otevření a lze tudíž dále pokračovat v provozu po intervenci do systému.

Nevýhody

V případě otevření ji není možné znovu použít a je nutné ji vyměnit.

Nevýhody

Relativně složitá konstrukce s otvory a klapkami, které snižují uvolnění tlaku a mohou být zdroji úniku média.