Modulární automatický filtr F490

Patentovaná řada kompatního filtru na filtraci říční vody MULTI X představuje inovativní technické výhody s maximální modulární flexibilitou

Automatický filtr na vodu F490

MULTI X zajišťuje bezpečnou ochranu aplikací našich zákazníků trvale vysokou kvalitou filtrace až od 40 µm. Osvědčená technologie Multi-Bernoulli zaručuje kontinuální a efektivní filtraci i při nízkých provozních tlacích již od 0,7 baru.

Filtrace se zpětným proplachem

Jsou možné výjimečně nízké průtoky zpětného proplachu menší než 1 % z celkového objemového průtoku, což podtrhuje nepřekonatelnou účinnost MULTI X. Mezitím co je průtok čisté vody maximalizován, průtok odpadní vody je minimalizován.

Kompaktní design

Díky své inteligentní a modulární konstrukci nabízí MULTI X podstatně menší nutnost zástavby, která ušetří až 40 % prostoru ve srovnání s konvenčními filtračními řešeními. Tento kompaktní design založený na menších a standardizovaných komponentech, výrazně snižuje nutnost údržby. Příruby jsou uspořádány in-line, aby byla zajištěna snadná integrace potrubí bez jakéhokoli nutného posunutí výšky.

Vodní filtr & Bernoulliho princip (Filtrace a čistění)

Bernoulliho princip říká, že nárůst v rychlosti tekutiny dochází současně se snížením statického tlaku.

KATALOGY

Princip funkce filtru

  1. Během normální filtrace se částice hromadí shora dolů na vnitřní straně sítka.
  2. Čištění začíná automaticky podle časového cyklu, nebo po vysokém rozdílovém tlakovém signálu.
  3. Během fáze předplachování se odpadní ventil otevírá a zejména větší částice jsou vyplaveny.
  4. Rychlost proudění se lokálně zvyšuje kolem proplachovacího disku v mezeře mezi diskem a sítem. Současně staticky tlak je snížen v souladu s Bernoulliho principem a směr toku je obrácen, což uvolňuje částice z povrchu síta.
  5. Uvolněné částice jsou vyplaveny. Nakonec se proplachovací ventil uzavře.
  6. Během pracího cyklu není narušena potřebná filtrace a průtok.

Novinky