Složení a funkce

Průtržné membrány jsou bezpečnostní prvky, které se používají v tlakových systémech a za- řízeních jako ochrana proti vzniku přetlaku a/nebo podtlaku.
Jejich základní činnost je stejná jako u pojistných ventilů. Zásadním rozdílem je, že jakmile průtržné membrány zareagují při rozdílu tlaků, kterému jsou vystaveny, a dojde k otevření, není možné je opětovně zavřít (v případě otevření musí být vyměněny).
Běžně se průtržné membrány skládají ze se- stavy, která zahrnuje speciální pouzdro (dr- žák membrány) a v případě potřeby ještě další součásti, jako například: vakuová opěrka nebo opěrka zpětného tlaku, vý- ztužný kroužek, indikátor protržení, atd.
Průtržné membrány jsou těsnící přípravky, navrženy tak, aby k jejich otevření došlo protr- žením membrány při předem dané hodnotě tlaku.
Existují různé druhy průtržných membrán. Jsou vyrobené z nerezových kovových materiá- lů nebo grafitu. Pokrývají širokou škálu velikostí, tlaků i pracovních teplot.
Průtržné membrány mají četné výhody:
  • Jsou mnohdy ekonomičtějším řešením ve srovnání s jinými prvky sloužícími k uvolnění tlaku (především v případě nutnosti použití drahých materiálů nebo velkých průřezů).
  • Jsou k dostání v široké škále velikostí, materiálů a kalibračních tlaků.
  • Mají nízké náklady na údržbu.
  • Nemají žádné pohyblivé součásti, tudíž garantují kratší reakční časy než jiné bezpečnostní tlakové prvky.
  • Zajišťují vynikající úroveň těsnosti systému, a tím snižují riziko úniku toxických, nebezpečných nebo vzácných látek.
  • Lze díky nim izolovat pojistný ventil od korozivních nebo jinak znehodnocujících tekutin.