Přípravek proti stykové korozi LGAF 3E

Dostupné velikosti balení

Velikost balení      
   Označení
0,5 kg plechovka  
 LGAF 3E/0,5
30 kg plechovka
 LGAF 3E/30
Technické údaje
Označení
Velikost balení  
 LGAF 3E/0,5
0,5 kg plechovka  
LGAF 3E/30
30 kg plechovka

Technické údaje

Označení  
LGAF 3E/velikost balení
Měrná hmotnost    
1,19
Barva
světle béžová
Typ základového oleje
minerální a syntetický
Zahušťovadlo
 lithné mýdlo
Provozní teplota, °C
25 až +250
Viskozita základového oleje při 40 °C / mm2/s  
17,5
SKF LGAF 3E je mastná jemná pasta vyvinutá speciálně tak, aby zabráňovala stykové korozi mezi kovovými povrchy uloženými s vůlí. Styková koroze je způsobena velice slabými kmity nebo vibracemi, které mohou vést k vážnému poškození ložisek a dalších součástí stroje a téměř znemožňují jejich demontáž.
Omezení vzniku stykové koroze usnadňuje demontáž ložisek
Umožňuje snadný posuv souvisejících ploch v uloženích montovaných s vůlí např. u vibračních sít, ložisek kol nákladních a osobních vozidel
Snadnější demontáž běžných průmyslových součástí, jako jsou matice, šrouby, příruby, závrtné šrouby, ložiska, vodicí čepy, spojky, šrouby zvedáků, středící hroty soustruhů, rozvodové tyče a drážkové hřídele.