Tuk LGHB 2

SKF LGHB 2 je plastické mazivo s vysokou viskozitou na bázi minerálního oleje využívající nejmodernější technologii mýdla z vápenato-sulfonátového komplexu. Složení plastického maziva bylo zvoleno tak, aby odolávalo vysokým teplotám a mimořádným zatížením, a je vhodné pro širokou řadu aplikací především v cementárenství, důlním průmyslu a kovoprůmyslu. Toto plastické mazivo neobsahuje žádné přísady, jeho odolnost vůči extrémním tlakům vychází ze struktury mýdla.
  • Vynikající únosnost, ochrana proti oxidaci a korozi i při velkých vniknutích vody
  • Snáší špičkové teploty 200 °C
Typické aplikace:
  • Kluzná ložiska ocel/ocel
  • Stroje na výrobu celulózy a papíru
  • Vibrační síta pro asfalt
  • Stroje pro kontilití
  • Soudečková ložiska s těsněním provozovaná při teplotách do 150 °C
  • Ložiska pracovních válců v ocelářském průmyslu
  • Kladky pro rámy vysokozdvižných vozíků
Dostupné velikosti balení
Velikost balení Označení
420 ml patrona LGHB 2/0.4
5 kg plechovka LGHB 2/5
18 kg nádoba LGHB 2/18
50 kg sud LGHB 2/50
180 kg sud LGHB 2/180
Automatické maznice chemické
Automatická maznice LAGD 60 ml LAGD 60/HB2
Automatická maznice LAGD 125 ml LAGD 125/HB2
Automatické maznice elektro-mechanické
Automatická maznice TLSD 125 ml TLSD 125/HB2
Automatická maznice TLSD, náplň 125 ml LGHB 2/SD125
Automatická maznice TLSD 250 ml TLSD 250/HB2
Automatická maznice TLSD, náplň 250 ml LGHB 2/SD250
Automatická maznice TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie) LGHB 2/MR 380B
Automatická maznice TLMR 201, náplň 380 ml LGHB 2/MR380

Technické údaje

Designation LGHB 2/(pack size)
Kód DIN 51825 KP2N-20
Třída konzistence NLGI 2
Typ zahušťovadla Vápenato-sulfonátový
komplex
Barva Hnědá
Typ základní olejové složky Minerální
Rozsah provozních teplot -20 až +150 °C
Bod skápnutí DIN ISO 2176 220 °C
Viskozita základní olejové složky
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
400–450
26,5
Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
–20 až +50 (325 max)
Mechanická stabilita
Stabilita odvalování, 72 hod. při 100 °C, 10–1 mm
zkouška V2F
změna –20 až +50
‘M’
Ochrana proti korozi
Emcor: – norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
0–0*
Odolnost proti vodě
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C 1 max.
Separace oleje
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, % 1–3 při 60 °C
Mazací schopnost
R2F, test B při 120 °C V pořádku při 140 °C
Koroze mědi
DIN 51 811, 110 °C 2 max. 150 °C
Životnost plast. maziva pro valivá ložiska
R0F test životnosti L50 při 10 000 1/min, hod. >1 000 při 130 °C
Výkonnost EP
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
0,86*
4 000 min
Koroze třením
ASTM D4170 (mg) 0*
* Typická hodnota