Progresivní rozdělovače SPVS

Progresivní rozdělovače jsou komponenty využívané u progresivních centrálních mazacích systémů. Rozdělují mazivo přiváděné z jednoho zdroje na více menších dávek (proudů) bez závislosti na protitlacích. K dispozici jsou tři hlavní podskupiny progresivních rozdělovačů:

Kompaktní:

Rozdělovač je kompaktní kostka, bez těsnicích prvků. Tyto rozdělovače při návrzích našich systémů preferujeme.

  • SSVM - s pevnou dávkou, rozměrově menší provedení
  • SSV - s pevnou dávkou, standardní provedení
  • SSVL - s pevnou dávkou, rozměrově větší provedení
  • SSVD - s nastavitelnou dávkou - standardní provedení
  • SSVDL - s nastavitelnou dávkou, rozměrově větší provedení
  • VPB - s pevnou dávkou, standardní provedení
  • SPVS - s pevnou dávkou
Podrobnosti o těchto produktech naleznete v přiložených katalogových listech.