VarioSpray HP

Aplikace:
  • Použití oleje pro nanášení koření
Oleje se obvykle používají k tomu, aby se ingredience mohly přichytit (např. koření na cereálie/svačinky). S nástřikem VarioSpray HP to lze provést bez aerosolů. To znamená výrazné snížení spotřeby provozních nákladů a nutných čisticích procesů.
  • Zvlhčování
Individuální ovládání ventilů umožňuje plynulou reakci na změny vlhkosti produktu (například u papírových pásů nebo netkaných textilií) a zlepšení v produktu kvality.
  • Povrchová úprava potravin
Pomocí systému VarioSpray HP lze běžně používané kapaliny (jako jsou cukerné roztoky obsahující vitaminy nebo tekutá vejce) účinně nastříkat na výrobek prakticky beze ztrát.
  • Aplikace uvolňovacího prostředku pro viskóznější média
Aplikování odmašťovacích olejů, antikorozních prostředků nebo jiných uvolňovacích prostředků často vyžaduje nákladné odsávací systémy. Díky systému VarioSpray HP lze tyto systémy omezit na minimum nebo dokonce eliminovat úplně. Současně, je médium rovnoměrněji nanášeno na výrobek.
  • Optimalizace výrobního procesu
Ztrátu vlhkosti způsobenou mrazem lze přesně kompenzovat aplikací vody. Okamžitě zaznamenáte měřitelný pokrok v optimalizaci vašich výrobních procesů.

Počet nalezených produktů: 0