CF 111.D

Kabel měřicího systému Chainflex® CF111.D, PUR

 • pro střední zatěžovací požadavky
 • vnější PUR-plášť
 • celkové stínění
 • odolný vůči oleji
 • odolnost bioolejům
 • oheň retardující
 • odolnost hydrolýze a mikrobům
 1. Žílový prvek zaručující pevnost v tahu
 2. Speciální vodič s jemnými dráty
 3. Jádra vinutá s krátkou roztečí
 4. Vinutý měděný plášť odolný ohybu
 5. Se samozhášecí směsí z TPE vytlačovanou pod tlakem

Typické oblasti použití

 • Pro vysoké požadavky na zatížení
 • Prakticky neomezená odolnost vůči olejům, a dokonce i vůči organickým olejům
 • Vnitřní a vnější aplikace bez přímého slunečního záření
 • Zejména pro nepodepřené pojezdy
 • Obráběcí vybavení/stroje, použití při nízkých provozních teplotách