CF888

Sběrnicový kabel chainflex® CF888, PVC

  • Pro požadavky pružného zatížení.
  • PVC vnější plášť
  • Celkové zastínění


1. Vodič odolný proti ohybu
2. Žíly se speciálně krátkou roztečí
3. Oplétané měděné stínění
4. Směs extrudovaného PVC

Typické oblasti použití

  • pro požadavky pružného zatížení.
  • Bez vlivu oleje
  • Přednostně pro vnitřní aplikace
  • Zejména pro nepodepřené pojezdy
  • Zpracování dřeva/kamene, balicí průmysl, distribuční systémy, manipulace, nastavení