CFBUS.PVC

Sběrnicové kabely chainflex® CFBUS.PVC

  • pro středně těžké zatěžovací požadavky
  • vnější plášť z PVC
  • stíněný
  • odolný vůči oleji
  • oheň retardující


1. Splétaný vodič s jemnými dráty, obzvlášť odolný ohybu
2. Žíly vinuté v mimořádně krátkých roztečích
3. Splétané měděné stínění vysoce odolné vůči ohybu
4. Se samozhášecí směsí TPE vytlačovanou pod tlakem

Typické oblasti použití

  • pro středně náročné zatěžovací požadavky 
  • mírný vliv oleje
  • vzejména pro interiérové aplikace, možnost použití v exteriéru při teplotách > 5°
  • zejména pro samonosné pojezdy
  • sběrnicové kabely pro přístroje na obsluhu skladových regálů, obráběcí/balicí stroje, manipulátory, vnitřní jeřáby
Teplotní rozmezí pohyblivý -5 °C až + 70 °C podle DIN EN 60811, část 1-4 odstavec 8.2, +5 °C až + 70 °C při použití v energetických řetězech při počtu zdvihů > 50.000, minimální poloměr ohybu 12,5 x d

Teplotní rozmezí pevné -20 °C až + 70 °C, minimální poloměr ohybu min. 7,5 x d
Max. rychlost nepodepřená/kluzná 2 m/s
a max. 30 m/s2
Délka pojezdu Samonosné pojezdy, třída 1
Odolnost UV Střední
Jmenovité napětí

50 V

Zkušební napětí 500 V
Olej Odolnost vůči olejům (podle DIN EN 50363-4-1), třída 2
Oheň retardující Podle směrnice IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
Bez silikonu Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (podle PV 3.10.7 - stav 1992)
Vodič Splétaný vodič z jemných drátů ve verzi obzvlášťě odolné proti ohybu, sestávající z neizolovaných měděných drátů (podle EN 60228)
Izolace jádra Dle specifikace sběrnice
Vinutí jádra Dle specifikace sběrnice
Identifikace jádra Podle specifikace sběrnice, viz sortiment výrobků
Vnitřní plášť Směs na bázi PVC, s nízkou přilnavostí, obzvlášť odolné vůči otěru a vysoko odolné vůči ohybu, přizpůsobená požadavkům v energetických řetězech
Barva: fialová (přibližně RAL 4001)
UL/CSA Typ 1589 a 21371, 30 V, 80 °C
NFPA Podle NFPA 79-2012 kapitola 12.9 (od data výroby 9/2011)
EAC Podle Certifikováno na TC RU C-DE. ME77.B.01218
CTP Certifikováno na C-DE. PB49.B.00416
CEI Podle CEI 20-35
CE Podle 2014/35/EU
Cleanroom - čisté provozy Podle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá
CF240.02.24, zkoušeno IPA podle standardu 14644-1.
Bez obsahu olova Podle 2011/65/ES (RoHS-II)