Duální měnič nástrojů (Quick Changer)

  • Duální uchopovač zkracuje dobu cyklu a dokáže zvýšit produktivitu o 50 % a více
  • Vyšší produktivita přináší návratnost investic za pouhé 3 měsíce
  • Více produktivního času při obsluze CNC stroje

Výhody a vlastnosti duálního měniče Quick Changer

  • Umožňuje obsluze robotů rychle měnit nástroje a rovněž eliminovat prostoje mezi různými procesy.
  • Vysoká opakovatelnost.
  • Patentovaný, spolehlivý a snadno použitelný zamykací mechanismus.
  • Duální měnič Quick Changersi poradí s výrobky o celkové hmotnosti až 20 kg.
  • Lze používat na jakémkoliv rameni, dronu nebo dalším zařízení s přírubou třídy ISO-9409-1.