Pneumatické rozprašovací trysky

U pneumatických rozprašovacích trysek jsou podle způsobu přívodu kapaliny do trysky rozlišovány různé varianty:

• samonasávací (sací princip)
• nátok ze zásobníku umístěného nad tryskou (nátokový princip)
• přívod kapaliny pod tlakem (tlakový princip)
• směšování médií uvnitř nebo mimo trysku
• rozstřik ve formě plného kužele nebo plošného paprsku

Chci zaslat on-line poptávku/má dotaz

HT 136 odp

jemné rozprašování ve formě plného kužele pomocí vzduchu nebo plynu, princip přívodu kapaliny pod tlakem, vnitřní směšování médií

Použití: zvlhčování vzduchu, chlazení
Ht 166 odp

dvousložkové trysky série 136 s elektricky řízeným magnetickým ventilem

Použití: stejné jako u série 136
Baureihe 140

zvlášť jemné rozprašování ve formě plného kužele, nasávací princip, vnitřní směšování médií, zabudované regulační zařízení

Použití: mazání, chlazení, zvlhčování vzduchu
Baureihe 150

na poptávku

Použití: chemické technologie, chlazení, rozprašování viskózních médií
Série 176

na poptávku

Použití: chlazení plynu, odsiřování kouřových plynů, úprava odpadních plynů, odstraňování prašnosti