Mobilní systémy

Mobilní (on board) mazací systém je umístěn na kolejovém vozidle a nanáší bezkontaktně tryskami mazivo na okolky nebo kolejnice.
Typy systémů:
Systém EasyRail (WTF) - pro mazání okolků
Systém EasyRail (TOR) - pro nanášení modifikátoru tření na horní plochy kolejnic
Systém CRL 101 - pro mazání jeřábových drah
Aplikace:
Systém EasyRail: - tramvaje, městské a příměstské dráhy, podzemní dráhy, dálková železniční doprava a přeprava
Systém CRL 101 - jeřáby v těžkém provozu (hutě atp.)
Bližší podrobnosti naleznete v přiložených katalogových listech.