Mobilní systémy

Mobilní (on board) mazací systém je umístěn na kolejovém vozidle a nanáší mazivo na okolky nebo kolejnice.
Typy systémů:
Systém EasyRail (WTF) pro mazání okolků
Systém EasyRail (TOR) por nanášení modifikátoru tření na horní plochy kolejnic
Systém CRL 101 pro mazání jeřábových drah
Aplikace:
Systémy EasyRail
Tramvaje, městské a příměstské dráhy, podzemní dráhy, dálková železniční doprava a přeprava
Systém CRL 101
Jeřáby v těžkém provozu (hutě atp.
Bližší podrobnosti naleznete v přiložených katalogových listech.