Stacionární systémy

Stacionární (Wayside) mazací systém je umístěn u kolejové trati, mazivo je vedeno do aplikátoru připevněného ke kolejnici, případně do kolejnice s předem vyvrtanými otvory. Systém je umístěn ve vhodné vzdálenosti před kolejovým obloukem. Typy systémů:
  • Systém Wayside Railroad (WFL) - pro mazání okolků
  • Systém Wayside Railroad (TOR) - pro nanášení modifikátoru tření na horní plochy kolejnic
Aplikace:
  • Tramvaje, městské a příměstské dráhy, podzemní dráhy
  • Dálková železniční doprava a přeprava
Bližší podrobnosti naleznete v přiložených katalogových listech.