Systém s postupným dávkováním oleje

Charakteristika: Jedná se o mazací systém, určený pro mazání ložisek směsí olej-vzduch. Vzduch slouží jednak jako transportní médium pro olejové kapky a současně jako chladicí médium k odvodu technologického tepla z prostoru ložisek, případně k vytváření mírného přetlaku v ložiskovém prostoru zabraňujícímu vnikání prachu do ložisek.
Popis: Olejová část systému je tvořena čerpadlem (a), které je výtlačným vedením spojeno se směšovací jednotkou (b) přímo, případně přes primární progresivní rozdělovač SSV. Čerpadlo je napojeno na externí zásobník oleje. Vzduchovou část tvoří vzduchová jednotka (c) s uzavíracím ventilem, ze které se vzduch přivádí do směšovací jednotky. Jednotky DLOV mají 4, 6, 8 nebo 10 sekcí, pro napojení 4 - 10 mazaných míst. Směšovací jednotka se skládá z progresivního rozdělovače a mísicího bloku. Jednotková dávka oleje na jeden vývod a jeden zdvih pístku je 0,2 cm3. Směšovací jednotka je na vstupu vzduchu osazena škrticím ventilem, který umožňuje nastavit průtok vzduchu pro celou směšovací jednotku. Progresivní rozdělovač směšovací jednotky může být osazen bezdotykovým spínačem pro kontrolu funkce. Součástí připojení k mazaným místům jsou hadice a rychlospojky.
Funkce:
Olej přiváděný do směšovací jednotky je postupně po jednotkových kvantech 0,2 cm3 rozdělován do jednotlivých sekcí mísicího bloku. Bude-li například do směšovací jednotky DLOV 10 přiváděno 0,1 l oleje za minutu, představuje to 500 dávek po 0,2 cm3 za minutu, tzn. jednu dávku za 1,2 s do každé sekce mísicího bloku. Tlakový olej vytlačený pístkem rozdělovače vstupuje do směšovací komory příslušné sekce mísicího bloku, do které proudí rovněž stlačený vzduch, který je do směšovací jednotky přiváděn přes redukční ventil s filtrem a uzavírací elektromagnetický ventil. Ventil je po dobu provozu mazání trvale otevřen. Množství vzduchu do všech ložisek napojených na jednu směšovací jednotku se seřídí pomocí škrticího ventilu na vstupu do jednotky. Celkový tlak vzduchu se nastaví na redukčním ventilu vzduchové jednotky tak, aby průtok nepodléhal výkyvům tlaku v síti. I když přívod oleje do směšovací komory je postupný, na vstupu do ložisek je již tok směsi olej-vzduch zcela plynulý a homogenní. Mazací systém může být provozován v režimu trvalý chod čerpadla, případně s cyklickým střídáním chodu a stání.
Standardní prvky pro mazací systém olej-vzduch s postupným dávkováním oleje:
a - čerpadla
b - směšovací jednotky
  • DLOV, DLOV N
    směšovací jednotka DLOV-N:
    O- přívod oleje
    V- přívod vzduchu
    V/O- výstup směsi vzduch/olej
c - vzduchové jednotky
  • vzduchová jednotka 2/2-1/4"(pro směšovací jednotky)
Další součástí systému:
Hlavní oblasti použití: Mazání valivého uložení pracovních a opěrných válců válcovacích stolic, vřeten brusek a dalších zařízení, uložených na valivých ložiscích s vysokými otáčkami, s nutností odvádět teplo a vytěsňovat prach.