Systém s pulsním dávkováním oleje

Charakteristika: Jedná se o mazací systém určený pro mazání ložisek směsí olej-vzduch. Vzduch slouží jednak jako transportní médium pro olejové kapky a současně jako chladicí médium k odvodu technologického tepla z prostoru ložisek, případně k vytváření mírného přetlaku v ložiskovém prostoru zabraňujícímu vnikání prachu do ložisek. V portfoliu máme dva typy pulsních systémů olej-vzduch - Systém s dávkovači OV-SL a systém OLA.

SYSTÉM S DÁVKOVAČI OV-SL

Tento systém je založen na bázi jednopotrubního systému Centro-Matic.
Popis: Olejová část systému je tvořena jednozdvihovým pneumatickým pístovým čerpadlem Centro-Matic (a), které je výtlačným vedením spojeno s dávkovači zabudovanými ve směšovacích jednotkách (b). Čerpadlo má vlastní zásobník oleje, případně je napojeno na větší externí zásobník. Vzduchovou část tvoří vzduchová jednotka (c) s uzavíracím ventilem, ze které se vzduch přivádí do směšovací jednotky. Další vzduchová jednotka slouží k ovládání jednozdvihového čerpadla. Jednotky OV-SL 43 se skládají z 1 až 4 sekcí, pro napojení 1 - 4 mazaných míst. Každá sekce je vybavena jedním dávkovačem Centro-Matic SL 43, který umožňuje nastavení dávky oleje v rozsahu 0,016 - 0,131 cm3 na jeden cyklus. dávkovačů 0,025 - 0,5 cm3 na jeden cyklus.
Funkce: Olejová část pracuje v cyklech - obdobně, jak je popsáno u systému Centro-Matic s jednozdvihovým čerpadlem. Tlakový olej vytlačený dávkovačem vstupuje do směšovací komory příslušné sekce OV-SL 43-4. Do směšovací komory proudí přes škrticí ventil rovněž stlačený vzduch, který je do směšovací jednotky přiváděn přes redukční ventil s filtrem a přes uzavírací elektromagnetický ventil. Ventil je po dobu provozu mazání trvale otevřen. Celkové množství oleje, které je dodáno do každého ložiska je určeno mazacími cykly, tj. taktem, ve kterém příslušný ventil ovládá přívod vzduchu k čerpadlu Centro-Matic a jednotkovým množstvím nastaveným na dávkovači. Množství vzduchu do ložisek se seřídí pomocí škrticích ventilů pro každou směšovací komoru samostatně, celkový tlak vzduchu se nastaví na redukčním ventilu vzduchové jednotky tak, aby průtok nepodléhal výkyvům tlaku v síti. I když je přívod oleje do směšovací komory pulsní, na vstupu do ložisek je již tok směsi olej-vzduch zcela plynulý a homogenní. Uvedené uspořádání umožňuje naprosto precizní nastavení průtočného množství vzduchu i dodávaného oleje pro každé mazané místo zvlášť!
Standardní prvky pro mazací systém olej-vzduch s dávkovači OV-SL:
a - čerpadla
b - směšovací jednotky
c - vzduchové jednotky
  • vzduchová jednotka 2/2 - 1/4" (pro směšovací jednotky)
  • vzduchová jednotka 3/2 - 1/8" (pro čerpadlo)
Další součástí systému

SYSTÉM OLA

Tento systém je založen na bázi jednopotrubního systému MONOFLEX.   Systém OLA je dodáván v kompaktní formě, s jednotlivými komponenty systému namontovanými na montážní desce.
Hlavními komponenty systému jsou :
  • čerpadlo MKU
  • směšovací jednotky řady MV a 161
  • příslušenství (manometry, tlakový spinač, filtry...)
  • rozvody maziva (trubky, hadice, šroubení, kotevní a montážní materiál, hadice, rychlospojky)
Hlavní oblasti použití pulsních systémů olej-vzduch: Mazání valivého uložení pracovních a opěrných válců válcovacích stolic, vřeten brusek a dalších zařízení, uložených na valivých ložiscích s vysokými otáčkami s nutností odvádět teplo a vytěsňovat prach. Z jedné směšovací jednotky je možno napojit ložiska s velmi rozdílnou potřebou maziva a vzduchu.