Elektrická detekce otevření ventilu

Standardní provedení
Vně na pouzdru ventilu namontovaný válcovitý přibližovací spínač, který lze nastavit v 1 nebo ve 2 směrech,  spínací vypínání pomocí zdvihacího pohybu ventilového šroubu.  Jiné typy vypínačů na přání zákazníka. U ventilů KITO® s pojistkou a přetlakovou funkcí po domluvě.  U KITO® VS/KS mohou být použity jen vypínače se závitem ≤ M12 . Použití
Při dodávce zařízení, které zobrazuje pozici ventilového talíře (např. TRbF 20 č. 8.24) event. signalizuje otevření ventilu.