Teplotní čidlo (termický senzor)

Použití:

Pro sledování teploty na pojistce na nechráněné straně (strana od zdroje vznícení), zejména tam, kde je delší dobu přítomen proud hořlavé směsi. To by mohlo být např. v potrubí k hořákům, pecím, ventilátorům, rekuperačním nebo rekuperačním jednotkám. V případě zvýšení teploty může nastat stabilizovaná situace hoření. Poté musí teploměr vydat signál, který musí být použit ke spuštění havarijních bezpečnostních reakcí (např. inertizace, zastavení průtoku atd.). Spínací teplota co nejnižší, podle doporučení PTB ≤ 80 °C nebo 20 K nad max. provozní teplotou.
Musí být instalována dodatečná ochranná měření podle směrnice VdTÜV 967, §10.2.5.