Vzorkovací zařízení ZP/R-IIB-1/2"

Použití:

Koncová deflagrace s ochranou proti hoření, jako vzorkovací zařízení pro odběr menších množství z nádob a potrubí, ve kterých jsou skladována nebo přepravována hořlavá média. Lze použít i pro provzdušňování a ventilaci. Schváleno pro deflagraci výbušných směsí pára-vzduch nebo plyn-vzduch skupiny výbušnosti IIB s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) ≥ 0,50 mm. Testováno a certifikováno pro maximální provozní teplotu 60°C.

Provedení:

přírubové / závitové