EREstat

Statický řadový mixér EREstat® dosahuje vynikajícího mísícího účinku rozdělením objemových toků produktu. Dílčí toky se spojují z mísícího segmentu do mísícího segmentu a v každém segmentu podstupují novou změnu směru. V závislosti na počtu prvků lze přesně určit požadovanou kvalitu míchání. Dalšího radiálního směšovacího efektu je dosaženo druhem rotačního efektu, který se tvoří kolem hydraulického středu každého průtokového kanálu. Vodicí prvky jsou na směšovacím tělese uspořádány tak, že všechny čtyři výsledné průtokové kanály mají ve směru proudění výrazně odlišné průřezy. Kromě tvorby rotačního efektu existuje smykové proudění, které optimálně podporuje dispergační procesy.

 

Výhody

Prvky směšovacího stupně mohou být navrženy jako výměníky tepla

je možné extrémně ekonomické míchání a výměna tepla

Efektivní a úspěšné použití např. v cukrářském průmyslu pro termohomogenizaci čokoládových hmot a pro míchání a pomalé chlazení cukrovinkových hmot

k dispozici ve všech běžných nerezových ocelích, konstrukčních ocelích, plastech a speciálních materiálech

Jmenovité velikosti od DN 15 do DN 500

 

Typické aplikace

výroba zmrzliny

Míchání kousků ovoce do jogurtu při nízkých smykových rychlostech

Rozpouštění CO2 ve všech druzích nápojů

Vstřikování vzduchu do vlasového gelu, zahrnutí vzduchových bublin