Helical / K-Helical

Helical/ K-Helical směšovací prvky se dokonale hodí pro homogenní slučování médií s turbulentním a laminárním prouděním. Při všech aplikacích je důležitý pečlivý návrh statického mixéru. Proto se tak děje v úzké konzultaci s našimi zákazníky – a vždy individuálně pro příslušnou aplikaci. Řetězy směšovacích prvků sestávají z axiálně šroubových prvků uspořádaných v opačných směrech. Díky tomu se objemový tok rozděluje velmi efektivně – v závislosti na počtu použitých prvků se dělení exponenciálně zvětšuje. Vysoká kvalita míchání se dosahuje nejen při turbulentním proudění, ke kterému dochází při nízkých viskozitách a vysokých rychlostech proudění, ale také při laminárním proudění. Délka řetězce směšovacích prvků závisí na aplikaci, dostupném prostoru a dalších okrajových podmínkách, jako je tlaková ztráta a požadovaná kvalita míchání. Díky inovativní konstrukci a vlastní výrobě lze použít mnoho materiálů. Směšovací elementy typu Helical se vyrábí do DN 125, větší jmenovité světlosti jsou osazeny prvky typu K-Helical.

 

Typické aplikace

Sterilní aplikace (použití svařovaných míchacích prvků)

produkci inzulínu

Potravinářský sektor: homogenizace majonézy

Zpracování plastů v kombinaci s výměníky tepla pro homogenizaci a kontrolu teploty směsi před vstřikováním

Míchání kapalin, jako jsou barvy

Přimíchávání plynů do kapalin, 

lze kombinovat s jinými typy mixérů pro další aplikace