STX - pro viskózní média

Při použití k míchání jsou příčné tyče rovnoměrně rozmístěny po průřezu potrubí a uspořádány za sebou. Každý balík se vkládá do potrubí otočený o 90° k předchozímu. Počet potřebných směšovacích prvků závisí na aplikaci - objemový průtok, jmenovitá velikost, médium s jeho vlastnostmi a další okrajové podmínky. Protože při použití míchacích prvků STX v kombinaci s viskózními až vysoce viskózními médii může docházet k velmi vysokým smykovým silám.

Typické aplikace

Vmíchání amoniaku do škrobu

Výroba tavených sýrů: Míchání koření / přísad

Použití při nízkých rychlostech proudění, protože v důsledku geometrie vznikají zvýšené smykové síly

Míchací / barvicí silikon

míchání pastovitých médií