Monitoring teploty protizášlehových armatur

Standardní provedení:
Termická čidla jsou  odporové teploměry s 1x Pt 100 bez pojistky a šroubují se na kryt Armatury .
Potřebný počet lze zjistit z výše uvedené tabulky dle závislosti na jmenovitých světlostech Snímač ochranné trubice (optimální) s tloušťkou stěny 1 mm je vyroben z materiálu W.-Nr. 1.4571, připojovací hlava z lehkého kovu (provedení A a C) nebo z ušlechtilé oceli (provedení B).
Ochranné prvky: EEx ia IIC T1...T6 (Provedení A), EEx d IIC T6 (Provedení B) nebo EEx d IIC T6 (Provedení C).
Provedení  A je vhodné dodávat s ????HART-fähigen ???převodníkem naměřených hodnot  zabudovaným v měřicí hlavici.  Speciální  materiály snímače ochranné trubice a závitových čepů Hastelloy C-4, W.-Nr. 2.4610.

Použití:
Termická čidla KITO s pojistkou pro ochranu výbuchových hrdel a ochranu proti detonaci. Hlídač teplot ohnivzdorných zábran, který je namontovaný ze strany zařízení, jenž obsahuje potenciální zdroj pro vzplanutí (např. Pochodně, hořáky, ventilátory, zařízení pro dodatečné spalování) Při zvýšení teploty musí teplotní čidlo vydat signál, který spustí ochranná opatření (otevření přívodu inertního plynu nebo uzavření  přívodu hořlavého plynu nebo hořlavé páry a jiné). Teplota spuštění je co nejnižší na doporučení PTB ≤ 80°C Na přání zle zvážit další bezpečnostní opatření dle TRbF.