Odstraňování okují

Válcování oceli za tepla - Účinné odstraňování okují s tryskami SCALEMASTER

U válcování oceli za tepla závisí kvalita válcovaných materiálů do značné míry na účinném odstraňování okují. Aby se zabránilo povrchovému poškození vývalku, jsou vrstvy oxidů železa odstraněny z horkého povrchu oceli vysokotlakým vodním paprskem těsně před vstupem do válcovací stolice. Výběr maximálně účinných trysek a jejich optimální uspořádání je klíčovým faktorem. Zároveň to umožňuje realizovat potenciální úspory energie, což je žádoucí při stále rostoucích nákladech a ekologických požadavcích.

Trysky SCALEMASTER - Zaručená efektivita odstraňování okují

Při odstraňování okují je zvláště důležitý impakt paprsku. Vysokého účinku okujových trysek je dosaženo jejich specifickou konstrukcí. Jde o ploché trysky s obzvláště úzkým paprskem, v kombinaci se stabilizátory a boostery. Trysky pro odstranění okují jsou známé pod značkou SCALEMASTER a nabízejí optimální řešení pro vysokou kvalitu procesu, nízké náklady na provoz a údržbu a nízké opotřebení válců.

Nejnovějším typem z rodiny trysek SCALEMASTER je:

SCALEMASTER ECO+ a MiniSCALEMASTER ECO+

  • -       nejvyšší impakt
  • -       nový booster s integrovaným filtrem
  • -       možnost využití několika variant natočení trysek kolem vlastní osy
  • -       nový design kolektoru díky speciálnímu držáku trysky
  • -       náhrada starších typů trysek SCALEMASTER bez nutnosti vyrábět nový kolektor

Brožury ke stažení - popis

SCALEMASTER ECO+ série 6K3|série 6K4
  příslušenství 06B - držák trysky pro sérii 6K3
  zpětný ventil 06K – verze pro sérii 6K3 a 6K4
SCALEMASTER HPS série 6P3|série 6P4
  zpětný ventil 06P – verze pro sérii 6P3 a 6P4
SCALEMASTER HP série 642|série 682
SCALEMASTER série 694
MiniSCALEMASTER série 644
MicroSCALEMASTER série 622
Water Stop Valve 069.422 – pro sérii 694
  068.220 – pro sérii 682
  064.423 – pro sérii 644
  064.223 – pro sérii 642