Kalorimetrické, hmotnostní průtokoměry

Kalorimetrické hmotnostní průtokoměry jsou primárně určeny k měření průtoku vzduchu a plynů. Průtokoměry sestávají z elektronického převodníku a sondy s teplotními senzory umístěnými ve vývodech na spodní straně. Jeden senzor měří procesní teplotu a druhý senzor je ohříván na specifickou teplotu vyšší než procesní. S nárůstem průtoku média ztrácí ohřívaný senzor teplo. Existuje nelineární vztah mezi tepelnou energií a hmotnostním průtokem. Mikroprocesor porovnává výkon s kalibrační křivkou a převádí požadavky na výkon na hmotnostní průtokovou rychlost. Rovněž je měřena teplota pro poskytování teplotní kompenzace průtoku v provozním rozsahu přístroje. Z principu vyplývá, že měření průtoku média je u kalorimetrických průtokoměrů bez mechanických pohyblivých částí.

Novinky