Pádlové průtokoměry / průtokoměry s pružnou clonkou

Tyto mechanické průtokoměry jsou konstruovány s pružnou clonkou nebo pádlem v průtočném potrubí, kdy průtok média působí na clonu/pádlo a její pohyb je přenášen a převáděn na hodnotu průtoku. Hlavní výhodou pádlových či clonkových průtokoměrů je nezavislost na viskozitě a hustotě média. Průtokoměry jsou k dispozici s limitními spínači, elektronickými převodníky, celkovými čítači proteklého množství nebo tepelnými oddělovači pro aplikace do + 300°C. Pro znečišťující média nabízíme pádlové průtokoměry s čistícím portem, určeným k čištění natlakovanou vodou bez nutnosti demontáže.

Více k pádlovým průtokoměrům...

Aplikace pádlových průtokoměrů / průtokoměrů s pružnou clonkou:

  • hlídání čerpadel proti chodu nasucho
  • hlídání chladicích okruhů

Přednosti pádlových průtokoměrů / průtokoměrů s pružnou clonkou:

  • průtokoměry jsou odolné vůči znečištění
  • malá tlaková ztráta
  • pro světlosti potrubí DN 8 - DN 300

Novinky