Magneticko-indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry jsou ideální pro měření průtoku v téměř všech odvětvích průmyslu. Jsou široce využívány ve vodohospodářství, chemickém průmyslu, petrochemii a potravinářství (díky své hygienické nezávadnosti), stejně jako v energetice. Důležitou výhodou indukčních průtokoměrů je, že jejich měření je bezkontaktní a bez mechanických pohyblivých částí. Magneticko-indukční průtokoměry splňují náročné požadavky na přesnost, spolehlivost a dlouhodobou stabilitu měření a umí měřit průtok média v obou směrech

Magneticko-indukční průtokoměry - měřicí princip

Měření průtoku pomocí indukčního průtokoměru využívá principu Faradayova indukčního zákona. Tento přístroj je vyroben z trubky z nerezavějící nemagnetické oceli, na kterou jsou instalovány dvě cívky pro generování magnetického pole. Kolmo k tomuto  magnetickému poli jsou umístěny dvě měřicí elektrody pro detekci indukovaného napětí. Když vodivá kapalina, která slouží jako vodič a pohybuje se v magnetickém poli o indukci B, projde touto trubicí, vzniká na měřicích elektrodách indukované napětí U. Toto napětí je přímo úměrné rychlosti proudění v a délce vodiče l.


Novinky