Ultrazvukové průtokoměry

Ultrazvukové průtokoměry (někdy označované rovněž jako sonické průtokoměry) fungují na principu měření rozdílu času, který je potřebný k průchodu ultrazvukového signálu směrem proti a po směru proudění měřeného média. Tento časový rozdíl je úměrný rychlosti toku média, které je následně s ohledem na světlost potrubí převeden na aktuální hodnotu průtoku. Tyto údaje lze buď odeslat do nadřazeného zařízení pro další zpracování, nebo je zobrazit přímo na displeji jednotky pro uživatele.

Novinky