Průtokoměry s lopatkovým nebo oválným kolem, turbínové, zubové

Lopatkové průtokoměry využívají pohyb rotujícího lopatkového kola nebo turbíny, přičemž měřený průtok je přímo úměrný otáčkám těchto zařízení. Pro převod naměřených dat se používá magnetická vazba, která generuje pulzní výstup. Dále je možné průtokoměr vybavit převodníkem, který umožňuje transformaci signálu na proudovou smyčku nebo napěťový výstup. Tato zařízení jsou známá svou schopností poskytovat přesné výsledky měření průtoku.

Zubové průtokoměry jsou určeny pro přesné objemové měření průtoku viskózních kapalin. Vynikají vysokou přesností, lineárností, opakovatelností a rychlou časovou odezvou měření. Tyto instrumenty jsou ideální především pro aplikace v oblasti dávkování barev či olejů. Pro jejich správnou funkčnost a dlouhou životnost je nezbytné pravidelné promývání průtokoměrů. 

Novinky