EFA-Det4-IIA pro vysoké teploty

Použití:

Pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů před stabilní detonací hořlavých kapalin a plynů. Testováno

a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny látky skupin výbušnosti IIA1 až IIA s max. experimentální

bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Obousměrně pracující v potrubí, přičemž provozní tlak 1,1 bar abs. / 1,2 bar abs. a provozní

teplota 100°C / 160°C / 220°C nesmí být překročena. Instalace detonační pojistky plamene do vodorovného a svislého potrubí je přípustná.

Kotva je vybavena jedním nebo dvěma teplotními senzory (PT 100) a je certifikována proti krátkodobému hoření z jednoho nebo obou

strany. Pokud je připojeno pouze jedno tepelné čidlo, musí být instalováno do té části těla, od které se očekává plamen.

* Pro teplotu do 250° lze použít pojistku v provedení pro vysoký tlak (do 3 bar abs.).

Provedení:

Litá ocel / celonerezové