Rd/C-Det4-IIA-XXX-1,2

Použití:

Detonační pojistka plamene pro instalaci do potrubí k ochraně nádob a komponentů před stabilní detonací hořlavých kapalin a plynů. Testováno a schváleno jako detonační pojistka plamene typu 4. Schváleno pro všechny látky skupin výbušnosti IIA1 až IIA s maximální experimentální bezpečnou mezerou (MESG) > 0,9 mm. Provozní tlak 1,2 bar abs. a max. provozní teplotu 60 °C. Umístění by mělo být co nejblíže chráněnému objektu; je dovoleno spojovat pouze potrubí se stejným popř. menším průměrem než je průměr (G) zařízení. Instalace detonační pojistky plamene ve všech polohách.

Provedení:

uhlíková ocel / nerezová ocel